خدمت

ممبر واقعی و ایرانی کانال

ممبر واقعی و ایرانی کانال

ممبر واقعی و ایرانی کانال

۲۵٫۰۰۰تومان
1/000
اضافه به سبد خرید

ممبر ایرانی تلگرام به روش ادد اجباری

ریزش بسیار زیاد

اعمال بین 0 تا 24 ساعت

حداکثر 100 هزار عضو برای هر کانال

برای کانال های فیشینگ ، غیر اخلاقی ، پیشبینی ، بی محتوا و تازه تاسیس انجام نخواهد شد.